obojky a pipety proti klíšťatům a blechám pro psy

Proč je důležité chránit domácí mazlíčky před klíšťaty a blechami?

Prevence zaklíštění i zablešení musí být systematická. Používají se k ní ektoparazitika, léčiva proti vnějším cizopasníkům. Mají obvykle formu pipet a obojků pro psy i kočky. Jejich účinnými složkami jsou chemické sloučeniny, anebo látky přírodní. Před aplikací přípravků obsahujících chemické insekticidy je třeba uvážit jejich bezpečnost s přihlédnutím k plemenné příslušnosti, věku a zdravotnímu stavu psa, k možnému vlivu na člověka, děti a životní prostředí. Je nutno se řídit doporučeními výrobců k jejich použití. Principiálně jinak, fyzikálně, působí biologické přípravky, jejichž účinnou složkou jsou přírodní éterické oleje. Jejich předností je, že nejsou toxické, nevzniká na ně rezistence a nemají žádný negativní vliv ani na člověka, ani na životní prostředí.

Účinnost a rezistence chemických prostředků proti parazitům

Chemické prostředky obsahují sloučeniny ze skupiny biocidů, insekticidy, například permetrin, amitraz, fipronil aj. Pro ektoparazity jsou toxické a hubí je spolehlivě, problém však je, že ti se na ně stávají po určité době rezistentními.

Organofosfáty a karbamáty jsou chemickou strukturou podobné enzymu acetylcholinesteráze (AChE), který se zúčastňuje přenosu vzruchů na nervových spojích. Rychle se vážou na jejích vazební místa, čímž přenos vzruchu znemožní. V porovnání s karbamáty (karbaryl, propoxur), se organofosfáty k těmto vazebným místům váží trvale, irreverzibilně.

obojky a pipety proti klíšťatům a blechám pro kočky

Pyretroidy jsou synteticky vyrobené analogy pyretrinů. To jsou přírodní látky z květů řimbaby stračkolisté s výrazným insekticidním účinkem. Pro savce a ptáky jsou pyretroidy jen málo toxické, velmi jedovaté jsou však pro ryby. K pyretroidům patří permetrin, cypermetrin a tetrametrin. Po zevní aplikaci se pomalu uvolňují do krevního oběhu a jako lipofilní substance se kumulují v tkáních bohatých tukem, v nervové tkáni a přestupují do mléka. Výsledkem jejich působení na senzorická nervová zakončení je parestezie. Používají se i další látky, například amitraz, ivermektin, selamektin, imidakloprid, fipronyl.

Jak éterické oleje bojují proti klíšťatům a blechám

Účinnou složkou přírodních prostředků jsou nejedovaté přírodní látky rostlinného původu, éterické oleje například eukalyptový, citronelový, vanilkový, levandulový, kokosový. Ty hubí cizopasníky fyzikálně. Jejich největší výhodou je, že jsou pro psa a ostatní savce včetně člověka absolutně nejedovaté a nekontaminují životní prostředí.

Cizopasníky odpuzují éterické oleje svojí vůní a nedají-li se, usmrtí je vysušením, totální dehydratací. Jejich molekuly odpařující se z povrchu těla psa pronikají vzdušnicemi nebo celým povrchem těla do organismů hmyzu i roztočů, a protože mají silnou afinitu k vodě, vážou na sebe její molekuly a vysušují je zevnitř. Jde to tím snáz, že v těle těchto živočichů jsou zásoby vody minimální, a jak její hladina klesne pod určitou mez, k čemuž dochází relativně velice rychle, ustávají základní fyziologické pochody a parazité hynou. Na takový fyzikální způsob tlumenízevních cizopasníků nevzniká nikdy rezistence. Psům tyto látky absolutně neškodí, nevadí jim ani jejich někdy dost pronikavá vůně.

Nemají negativní vliv na člověka a nikterak nekontaminují životní prostředí. Pokud se hladová klíšťata přece jen přichytí v prostředí pro ně životu nebezpečném, uhynou stejně jako další vnější parazité (blechy, vši, všenky atd. či roztoči) v závislosti na své velikosti a dalších okolnostech, zejména délce doby, která uplynula od poslední aplikace přípravku, nejpozději za 6 až 8 hodin, tj. dostatečně včas na to, aby se do těla psa nedostalo při příjmu krve parazitem takové množství původců choroby, které by dokázalo vyvolat onemocnění. Vysušení cizopasníci se navíc z těla psa dají lehce odstranit.

Text: Ivan Stuchlý, časopis Svět psů, 4.2016