Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.

Kdo je správce?

Správce osobních údajů na webu www.pethealthcare.cz je společnost FARMACIA CARE s.r.o., se sídlem Míšovická 458/3, 155 21 Praha, IČ: 01797506, DIČ: CZ01797506, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211695 (dále jen Správce).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu použijte prosím e-mail: info@pethealthcare.cz

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě registracevytvoření objednávky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

V případě registrace na webu zpracováváme pouze e-mailovou adresu.

Tento osobní údaj zpracováváme za účelem vytvoření zákaznického účtu a na základě vašeho souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení.

V případě objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název firmy (nepovinné)
 • IČO a DIČ (nepovinné)
 • Ulice a číslo popisné
 • Město
 • PSČ
 • Země
 • Telefon
 • E-mailová adresa

Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem odeslání objednávky. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu, kterou nám stanoví zákon.

Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům.

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:

 • Dopravce DPD
 • Uloženka
 • Účetní
 • Administrátor webu

Jaké jsou vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.